Utrzymać abstynencję

Warsztaty terapeutyczne pn. „Trzeźwe życie jest super” dla osób uzależnionych od alkoholu, których celem jest pomoc w dalszym utrzymywaniu abstynencji, organizuje Fundacja „Rozwój – Lepsza Przyszłość”. Dzięki nim osoba uzależniona będzie pracować nad rozwojem umiejętności psychospołecznych, pozwalających na skuteczne odnalezienie swojej wartości. Jako że jest to program warsztatowy, zawiera elementy przekazywania wiedzy, autodiagnozy, umożliwia nauczenie się budowania nowych, zdrowych zachowań i utrwalania ich podczas ćwiczeń. Czytaj dalej „Utrzymać abstynencję”

Warsztaty dla uzależnionych

Fundacja „Rozwój – Lepsza Przyszłość” realizuje projekt adresowany do rodzin i bliskich osób uzależnionych od alkoholu, polegający na udziale w cyklu bezpłatnych zajęć terapeutycznych, pod nazwą „Empatia”. Ich rolą jest ukazanie, że alkoholizm jest chorobą, która wymaga leczenia, nie zaś złą wolą czy słabością charakteru. Zajęcia mają pomóc we wskazaniu racjonalnych sposobów na wyjście z trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli. Można to osiągnąć poprzez uzyskanie profesjonalnej pomocy terapeutycznej. Dzięki niej osoba uzależniona oraz jej bliscy będą w stanie odzyskać prawidłowy obraz swojej sytuacji, zrozumieć ją oraz odzyskać wewnętrzną równowagę i spokój. Program pomaga w odzyskaniu kontroli nad swoim życiem, zrozumieniu własnych potrzeb i oczekiwań oraz w przejęciu odpowiedzialności za swoje życie.

Czytaj dalej „Warsztaty dla uzależnionych”

FUNDACJA ROZWÓJ – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja Rozwój – Lepsza Przyszłość powstała w 2004 roku przy Klinice Wolmed w Dubiu k. Bełchatowa. Jej fundatorem jest Joanna Wysogląd-Wolniak. Pierwszym  prezesem Fundacji był Sławomir Wolniak, ordynator kliniki Wolmed, teraz jest nim Liliana Pietrzak.
Ideą, inspirującą małżeństwo lekarzy psychiatrów, było przede wszystkim otoczenie opieką chorych, którzy po okresie hospitalizacji, konsultacjach specjalistycznych czy kuracji odwykowej, pozostają ze swoimi problemami bez dalszej pomocy. Nie są w stanie podjąć samodzielnej walki o powrót do aktywnego życia, utrzymać poziomu osiągniętej równowagi zdrowotnej i abstynencji. Potrzebują wsparcia psychicznego, medycznego, a często również finansowego czy organizacyjnego
Czytaj dalej „FUNDACJA ROZWÓJ – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

Fundacja aktywizuje bezrobotnych

Fundacja „Rozwój – Lepsza Przyszłość” w Dubiu realizuje projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie w ramach Programu Aktywizacja i Integracja pn. „Jednak potrafię”. To cykl spotkań w ramach grupowego poradnictwa specjalistycznego i zajęć warsztatowych. W zajęciach uczestniczą osoby bezrobotne, podopieczni ośrodków pomocy społecznej, mieszkańcy gmin Zelów, Drużbice i Bełchatów. Czytaj dalej „Fundacja aktywizuje bezrobotnych”

Zaproszenie na Warsztaty Terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu – mieszkańców Bełchatowa

Fundacja „Rozwój – Lepsza Przyszłość” z siedzibą w Dubiu zaprasza osoby uzależnione od alkoholu, mieszkające na terenie Bełchatowa, na bezpłatne warsztaty terapeutyczne, które odbędą się w Poradni Leczenia Uzależnień przy ul. Opalowej 9 w Bełchatowie. Czytaj dalej „Zaproszenie na Warsztaty Terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu – mieszkańców Bełchatowa”

Projekt pod nazwą „Warsztaty dla osób chorujących psychicznie PRZYSTAŃ” współfinansowany przez PFRON

                                                                                      Dubie, 03 marca 2015 r.

Zapytanie ofertowe

 
Przedmiot:
„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób  niepełnosprawnych”

Zamawiający:
Fundacja Rozwój-Lepsza Przyszłość
Dubie 1
97-420 Szcze rców
tel. 44 635 63 03
email: lilianamikla@gmail.com

Czytaj dalej „Projekt pod nazwą „Warsztaty dla osób chorujących psychicznie PRZYSTAŃ” współfinansowany przez PFRON”