„ŚCIEŻKA REKREACYJNO- SPORTOWA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SZCZERCÓW”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

oraz

Fundacja-Rozwój Lepsza Przyszłość

zrealizowały projekt mający na celu :

Promocja lokalnych walorów, propagowanie turystyki i rekreacji na terenie gminy poprzez utworzenie ścieżki rekreacyjno-sportowej

pod nazwą: „ŚCIEŻKA REKREACYJNO- SPORTOWA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SZCZERCÓW”

współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej

w ramach programu, osi 4 „Leader”, działania 413 „ Wdrażanie  lokalnych strategii rozwoju”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013