Wsparcie dla pacjentów

Klinika Wolmed realizuje projekt pod nazwą „Idź z nami w dobrym kierunku”, który polega na :

bezpłatnych sesjach wsparcia terapeutycznego, grupowych warsztatach wsparcia skierowanych do osób uzależnionych od hazardu bądź zakupów oraz bezpłatnych sesjach poradnictwa rodzinnego, grupowych warsztatach rozwoju osobistego skierowanych do rodzin osób uzależnionych od hazardu bądź zakupów. W ramach projektu pacjenci i ich rodzina mają zapewnione bezpłatne porady radcy prawnego i ekonomisty.

Projekt trwa od marca do grudnia 2014 r. i jest realizowany w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień przy ul. Opalowej 9 w Bełchatowie.

Projekt jest realizowany w ramach programu Ministra Zdrowia poprzez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.