FUNDACJA ROZWÓJ – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja Rozwój – Lepsza Przyszłość powstała w 2004 roku przy Klinice Wolmed w Dubiu k. Bełchatowa. Jej fundatorem jest Joanna Wysogląd-Wolniak. Pierwszym  prezesem Fundacji był Sławomir Wolniak, ordynator kliniki Wolmed, teraz jest nim Liliana Pietrzak.
Ideą, inspirującą małżeństwo lekarzy psychiatrów, było przede wszystkim otoczenie opieką chorych, którzy po okresie hospitalizacji, konsultacjach specjalistycznych czy kuracji odwykowej, pozostają ze swoimi problemami bez dalszej pomocy. Nie są w stanie podjąć samodzielnej walki o powrót do aktywnego życia, utrzymać poziomu osiągniętej równowagi zdrowotnej i abstynencji. Potrzebują wsparcia psychicznego, medycznego, a często również finansowego czy organizacyjnego

Rolą Fundacji jest takie zorganizowanie podopiecznych, aby mogli czerpać wiedzę i siły do walki z wykluczeniem i stygmatyzacją od osób podobnie doświadczonych, korzystając w razie potrzeby z zasobów oraz pomocy specjalistów Kliniki Wolmed i szerokiego grona naukowców współpracujących z ośrodkiem. Fundacja powołała do życia grupy AA oraz Klub Pacjenta, które pomagają zrzeszonym w ich najtrudniejszych, życiowych problemach. Opiekuje się osobami uzależnionymi, cierpiącymi na depresję i zaburzenia psychiczne, dziećmi z rodzin zagrożonych patologią. Od kilku lat, na zlecenie bełchatowskiego starostwa, prowadzi badania przesiewowe uczniów 6 klas szkół gimnazjalnych, wykrywające zagrożenia zaburzeniami psychicznymi i depresyjnymi. W gminie Szczerców prowadzony jest punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin.
Fundacja jest współorganizatorem cyklicznych, ogólnopolskich konferencji naukowych lekarzy, upowszechniając wiedzę o zagrożeniach zdrowia psychicznego i nowoczesnych metodach leczenia.Setki osób, które mają utrudniony dostęp do fachowej opieki psychiatrycznej i psychologicznej, korzystają z bezpłatnych porad specjalistów, w czasie „Dni Otwartych” , organizowanych kilka razy w roku. Dochód z działań charytatywnych i koncertów przekazywany jest do podopiecznych w trudnej sytuacji losowej.