Fundacja aktywizuje bezrobotnych

Fundacja „Rozwój – Lepsza Przyszłość” w Dubiu realizuje projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie w ramach Programu Aktywizacja i Integracja pn. „Jednak potrafię”. To cykl spotkań w ramach grupowego poradnictwa specjalistycznego i zajęć warsztatowych. W zajęciach uczestniczą osoby bezrobotne, podopieczni ośrodków pomocy społecznej, mieszkańcy gmin Zelów, Drużbice i Bełchatów.

Warsztaty obejmują w sumie 320 godzin zajęć dla 40 osób, które odbędą się w ciągu dwóch miesięcy. Tematy grupowego poradnictwa specjalistycznego i zajęć warsztatowych to m.in.: trening umiejętności interpersonalnych, trening z zakresu asertywności i pozytywnego myślenia o sobie, trening radzenia sobie ze stresem, zarządzanie sobą w czasie, automotywacja, nabycie umiejętności z zakresu efektywnego poszukiwania pracy. Zajęcia prowadzą doradcy zawodowi i psychologowie.