Warsztaty dla uzależnionych

Fundacja „Rozwój – Lepsza Przyszłość” realizuje projekt adresowany do rodzin i bliskich osób uzależnionych od alkoholu, polegający na udziale w cyklu bezpłatnych zajęć terapeutycznych, pod nazwą „Empatia”. Ich rolą jest ukazanie, że alkoholizm jest chorobą, która wymaga leczenia, nie zaś złą wolą czy słabością charakteru. Zajęcia mają pomóc we wskazaniu racjonalnych sposobów na wyjście z trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli. Można to osiągnąć poprzez uzyskanie profesjonalnej pomocy terapeutycznej. Dzięki niej osoba uzależniona oraz jej bliscy będą w stanie odzyskać prawidłowy obraz swojej sytuacji, zrozumieć ją oraz odzyskać wewnętrzną równowagę i spokój. Program pomaga w odzyskaniu kontroli nad swoim życiem, zrozumieniu własnych potrzeb i oczekiwań oraz w przejęciu odpowiedzialności za swoje życie.

Projekt polega na uczestniczeniu w 10-godzinnym warsztacie 12-osobowej grupy, który odbędzie się w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień „Wolmed” przy ul. Opalowej 9 w Bełchatowie. Zapisy przyjmowane są pod numerem tel. 504-925-636. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt realizowany przez Fundację dofinansowany jest przez miasto Bełchatów w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.