Warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu

Fundacja „Rozwój – Lepsza Przyszłość” z siedzibą w Dubiu zorganizowała bezpłatne warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu, pod nazwą „Nowy start”.
Wzięli w nich udział mieszkańcy Bełchatowa. Warsztaty odbyły się w Poradni Leczenia Uzależnień przy ul. Opalowej 9 w Bełchatowie, w dniach 8-9 lipca 2017 r.

Warsztaty objęły 4 grupy tematyczne:

I Praca nad poczuciem wartości
II Praca nad radzeniem sobie ze złością
III Praca nad poprawą komunikacji w rodzinie
IV Praca nad radzeniem sobie ze stresem

Zadanie to zostało współfinansowane ze środków Miasta Bełchatowa. Celem warsztatów było zatrzymanie choroby, jaką jest uzależnienie i przywrócenie osób uzależnionych do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie.