Realizowane projekty

WARSZTATY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

Fundacja „Rozwój – Lepsza Przyszłość” z siedzibą w Dubiu zorganizowała bezpłatne warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu, pod nazwą „Nowy start”.
Wzięli w nich udział mieszkańcy Bełchatowa. Warsztaty odbyły się w Poradni Leczenia Uzależnień przy ul. Opalowej 9 w Bełchatowie, w dniach 8-9 lipca 2017 r.

Warsztaty objęły 4 grupy tematyczne:

I Praca nad poczuciem wartości
II Praca nad radzeniem sobie ze złością
III Praca nad poprawą komunikacji w rodzinie
IV Praca nad radzeniem sobie ze stresem

Zadanie to zostało współfinansowane ze środków Miasta Bełchatowa. Celem warsztatów było zatrzymanie choroby, jaką jest uzależnienie i przywrócenie osób uzależnionych do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie.

 

 

 

 

 

 


——————————————————————————————————————–

 

 

WARSZTATY DLA WSPÓŁUZALEŻNIONYCH BEŁCHATOWIAN

Do osób współuzależnionych, mieszkańców Bełchatowa, skierowane są bezpłatne warsztaty terapeutyczne organizowane przez Fundację „Rozwój – Lepsza Przyszłość” z siedzibą w Dubiu, pod nazwą „Nowa szansa”.

Jednodniowe warsztaty odbędą się 22 lipca w Poradni Leczenia Uzależnień przy ul. Opalowej 9 w Bełchatowie. Zapisy u realizatora – Agaty Dzwonek – pod numerem tel. 502-730-508. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Miasta Bełchatowa.

 

 

 

 

 


——————————————————————————————————————–

 

Fundacja Rozwój-Lepsza Przyszłość realizuje Projekt pn. „Szkolenie dla terapeutów uzależnień”, który składa się z cyklu szkoleń na temat zastosowania różnych szkół psychoterapii w terapii osób uzależnionych. 
Zajęcia będą miały formę warsztatowo-wykładową i będą trwały 210 godzin (siedem razy po 30 godzin zajęć, w tym 12 godzin wykładów i 18 godzin warsztatów). Realizowane będą w okresie od sierpnia do grudnia 2017 roku. Miejsce realizacji to Klinika Wolmed (Dubie 1A w powiecie bełchatowskim, woj. łódzkie). 
Każdy z terapeutów będzie zobowiązany do wzięcia udziału w całości szkolenia. Szkolenie jest adresowane do 16 certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień oraz osób w trakcie STU, ale po zakończonej części szkoleniowej zarówno KBPN, jak i PARPA. 
Warsztaty są bezpłatne, a liczba miejsc jest ograniczona.

Terminy i tematyka szkolenia:
1. Terapia ericksonowska i strategiczno–strukturalna – zastosowanie w terapii osób uzależnionych –
prowadząca Magdalena Smaś-Myszczyszyn – 4, 5, 6.08.2017r.
– czym jest terapia ericksonowska
– czym jest terapia strategiczno-strukturalne wg założeń Stiva de’Shezera i jej związek z terapią ericksonowską 
– jakie są podstawowe założenia
– podstawowe zasady terapii ericksonowskiej i strategiczno-strukturalnej
– jak wygląda sesja w terapii ericksonowskiej i strategiczno-strukturalnej
– relacja terapeutyczna w terapii ericksonowskiej
– planowanie terapii i strukturyzacja sesji 
– metafora, hipnoza a trans, terapia krótko i średnioterminowa
– technik terapii ericksonowskiej wykorzystywane w terapii uzależnień

2. Terapia behawioralno-poznawcza – zastosowanie w terapii osób uzależnionych –
prowadząca Halina Ginowicz – 1, 2, 3.09.2017r.
– czym jest terapia behawioralno-poznawcza 
– jakie są podstawowe założenia
– podstawowe zasady terapii behawioralno-poznawczej
– jak wygląda sesja w terapii behawioralno-poznawczej
– relacja terapeutyczna w terapii behawioralno-poznawczej
– planowanie terapii i strukturyzacja sesji
– konceptualizacja poznawcza (model poznawczy, przeganiana, zachowania a myśli automatyczne)
– techniki terapii behawioralno-poznawczej wykorzystywane w terapii uzależnień

3. Terapia Gestalt – zastosowanie w terapii osób uzależnionych –
prowadząca Kira Słupczyńska – 29, 30.09 – 01.10.2017r.
– czym jest terapia gestalt 
– jakie są podstawowe założenia
– podstawowe zasady terapii gestalt
– jak wygląda sesja w terapii gestalt
– relacja terapeutyczna w terapii gestalt
– planowanie terapii i strukturyzacja sesji
– technik terapii getstalt wykorzystywane w terapii uzależnień 
– tu i teraz, figura i tło, domykanie całości, praca z ciałem

4. Terapia systemowa – zastosowanie w terapii osób uzależnionych –
prowadząca Jolanta Ryniak – 3, 4, 5.11.2017r.
– czym jest terapia systemowa 
– jakie są podstawowe założenia
– podstawowe zasady terapii systemowej
– jak wygląda sesja w terapii systemowej
– relacja terapeutyczna w terapii systemowej
– planowanie terapii i strukturyzacja sesji
– osoba a kontekst rodzinny, genogram
– technik terapii systemowej wykorzystywane w terapii uzależnień

5. Terapia humanistyczna – zastosowanie w terapii osób uzależnionych –
prowadzący – Leszek Sagadyn – 24, 25, 26.11.2017r.
– czym jest terapia humanistyczna 
– jakie są podstawowe założenia
– podstawowe zasady terapii humanistycznej
– jak wygląda sesja w terapii humanistycznej
– relacja terapeutyczna w terapii humanistycznej
– planowanie terapii i strukturyzacja sesji
– człowiek jako podmiot autonomiczny, samorealizacja
– technik terapii humanistycznej wykorzystywane w terapii uzależnień

6. Terapia behawioralno-poznawcza – terapia osób uzależnionych od hazardu wg. R. Ladoucera, z wykorzystaniem metod poznawczo – behawioralnych i dialogu motywującego –
prowadząca Izabela Dmitrowicz – 1, 2, 3.12.2017r.
– czym jest hazard: przekonania, schematy działania,
– diagnozowanie patologicznego hazardu: kryteria diagnozy, kwestionariusze, metoda pracy;
– program terapii osoby uzależnionej od hazardu praca indywidualna i grupowa 
– elementy dialogu motywacyjnego w terapii osób uzależnionych od hazardu
– pomoc rodzinom i osobom bliskim
– wzbudzanie i podtrzymywanie motywacji pacjentów do terapii
– techniki pracy w dialogu motywującym
– profilaktyka uzależnień behawioralnych

7. Terapia psychodymaniczna – zastosowanie w terapii osób uzależnionych –
prowadzący Józef Leśniak – 15, 16, 17.12.2017r.
– czym jest terapia psychodynamiczna 
– jakie są podstawowe założenia
– podstawowe zasady terapii psychodynamicznej
– jak wygląda sesja w terapii psychodynamicznej
– relacja terapeutyczna w terapii psychodynamicznej
– planowanie terapii i strukturyzacja sesji
– wgląd, interpretacja, przeniesienie, przeciwprzeniesienie
– techniki terapii psychodynamicznej wykorzystywane w terapii uzależnień

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy oraz szczegółowe informacje:
Liliana Mikła – tel. 603 520 358

Projekt „Szkolenie dla terapeutów uzależnień” dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ministerstwa Zdrowia i realizowane przy współpracy z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.


——————————————————————————————————————–

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

oraz

Fundacja-Rozwój Lepsza Przyszłość

zrealizowały projekt mający na celu :

Promocja lokalnych walorów, propagowanie turystyki i rekreacji na terenie gminy poprzez utworzenie ścieżki rekreacyjno-sportowej

pod nazwą: „ŚCIEŻKA REKREACYJNO- SPORTOWA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SZCZERCÓW”

współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej

w ramach programu, osi 4 „Leader”, działania 413 „ Wdrażanie  lokalnych strategii rozwoju”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


——————————————————————————————————————–

 

Projekt „By świeciło ciągle słońce w jesieni życia” realizowany przez

Fundację Rozwój-Lepsza Przyszłość

dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Fundacja „Rozwój-Lepsza Przyszłość” zaprasza na bezpłatne badanie wczesnego wykrywania zaburzeń pamięci, koncentracji, demencji czy zaburzeń poznawczych. Zaburzenia pamięci pojawiają się wraz z wiekiem – a przyczyny problemów z pamięcią mogą być bardzo różne. Należą do nich choroby metaboliczne, endokrynologiczne, niewydolności narządowe, alkoholizm, niedobór witamin, stres i depresja. Jednak najczęściej problem z pamięcią pojawia się w przebiegu chorób neurologicznych (choroba Alzheimera, padaczka, stwardnienie rozsiane). Jak wiadomo, przy wcześnie wykrytej chorobie szanse jej wyleczenia są zdecydowanie większe, dlatego badania profilaktyczne są bardzo ważne.

Projekt „By świeciło ciągle słońce w jesieni życia” polega na przeprowadzeniu bezpłatnych badań wszystkich chętnych osób, które ukończyły 55 lat. Badania odbędą się we wrześniu 2014 roku w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Opalowej 9 w Bełchatowie we wtorki i czwartki od g. 15.30 (psycholog) oraz w piątki od g. 10 (lekarz specjalista psychiatra). Zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu 44 633-78-99 lub w siedzibie Poradni.


——————————————————————————————————————–

 

Bezpłatne warsztaty psychologiczne

Fundacja „Rozwój – Lepsza Przyszłość” przy współfinansowaniu pozyskanym  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 2013-2015 realizowała 6-dniowe warsztaty psychologiczne „Przystań”. Przez 3 lata trwania projektu wzięło w nim udział ponad 1400 osób, mieszkańców województw łódzkiego, śląskiego i wielkopolskiego.