Zarząd i statut fundacji

 

Zarząd Fundacji „Rozwój – Lepsza Przyszłość”

Szczepan Tomasz Wylaź
Prezes zarządu
   
Liliana Monika Mikła
Członek zarządu
Małgorzata Irena Dajnowicz
Członek zarządu
Elżbieta Barbara Kupiec
Członek zarządu
Anetta Fijoł-Michalska
Członek zarządu
 

 Statut Fundacji „Rozwój – Lepsza Przyszłość”