Zarząd i statut fundacji

Zarząd Fundacji „Rozwój – Lepsza Przyszłość”

Liliana Monika Mikła
Prezes zarządu
Bartłomiej Jakub Majda
Członek zarządu
Elżbieta Barbara Kupiec
Członek zarządu
Anetta Fijoł-Michalska
Członek zarządu

 Statut Fundacji „Rozwój – Lepsza Przyszłość”