Bezpłatne wsparcie dla podopiecznych Fundacji

Do osób niepełnosprawnych oraz będących w ich otoczeniu skierowana jest pomoc Fundacji „Rozwój – Lepsza Przyszłość”. Polega ona na objęciu pomocą psychologiczną lub terapeutyczną osób, które doznają  uszczerbku na zdrowiu psychicznym w wyniku pandemii koronawirusa.

W ramach projektów „Pomoc psychiczna – kontynuacja” oraz „Pandemia – nie dajmy się!” można liczyć na bezpłatną pomoc:

🍀 Terapia indywidualna – osoby z niepełnosprawnością, które z różnych powodów nie chcą korzystać z mediów lub mają zaufanie wyłącznie do osobistych spotkań, mogą otrzymać wsparcie bezpośrednio w gabinecie terapeuty.

🍀 Terapia grupowa – 5 osób razem z terapeutą; osoby z niepełnosprawnością chorujące psychicznie, które z powodu pandemii musiały długi okres spędzić w izolacji, a bardzo potrzebują spotkania i wymiany doświadczeń oraz wsparcia w grupie.

🍀 Terapia lub wsparcie psychologiczne online za pomocą systemów teleinformacyjnych – osoby z niepełnosprawnością, które z różnych powodów preferują taką formę wsparcia i pomocy.

🍀 Interwencja kryzysowa w miejscu zamieszkania beneficjenta lub za pomocą systemów teleinformacyjnych – osoby z niepełnosprawnością, ich rodziny i otoczenie, które znalazły się w sytuacji kryzysowej z powodów życiowych (śmierć w rodzinie, utrata źródła dochodu, ciężka choroba, wypadek, uzależnienie i inne).  

Fundacja „Rozwój – Lepsza Przyszłość”, na realizację ww. projektów, otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc świadczona jest stacjonarnie w gabinetach:

✅ w Piotrkowie Tryb., Al. 3 Maja 2
✅ w Radomsku, ul. Kraszewskiego 4
✅ w Bełchatowie, ul. Opalowa 9
✅ oraz poprzez systemy teleinformatyczne

➡️ Projekty “Pomoc psychiczna – kontynuacja” oraz “Pandemia – nie dajmy się!” trwają do końca 2022 roku.

📞 Zapisy uczestników i szczegółowe informacje pod numerem tel. 603 520 358.

BEZPŁATNA pomoc od Fundacji „Rozwój – Lepsza Przyszłość”

Fundacja „Rozwój – Lepsza Przyszłość”, funkcjonująca przy Klinice Wolmed, otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań zleconych, polegających na objęciu pomocą psychologiczną lub terapeutyczną osób, które doznają uszczerbku na zdrowiu psychicznym w wyniku pandemii koronawirusa.

Pomoc świadczona jest stacjonarnie w gabinetach:

Czytaj dalej „BEZPŁATNA pomoc od Fundacji „Rozwój – Lepsza Przyszłość””

Bezpłatna pomoc dla podopiecznych Fundacji

Są jeszcze wolne miejsca dla osób, które chcialby skorzystać z BEZPŁATNEJ pomocy psychologicznej, oferowanej przez Fundację  „Rozwój – Lepsza Przyszłość”. Celem projektu jest szeroko pojęta pomoc osobom z niepełnosprawnością, które doznały uszczerbku na zdrowiu psychicznym w wyniku pandemii koronawirusa. Uczestnicy mogą skorzystać z bezpłatnych:

 • konsultacji psychologicznych
 • wsparcia
 • interwencji kryzysowej
 • psychoterapii

Wsparcia udzielają współpracujący z fundacją psychologowie i psychoterapeuci: Aleksandra Mikła, Paulina Werecka Łukasz Prysiński.

Pomoc kierowana jest do osób dotkniętych problemem natury psychicznej, którym łatwiej będzie poradzić sobie z daną dolegliwością. Dzięki wsparciu uczestnicy projektu mają zyskać poczucie, że nie zostali sami w trudnej sytuacji życiowej, łatwiej też poradzą sobie z narastającym stresem.

Interwencja kryzysowa pozwoli psychologowi zareagować w nagłych sytuacjach, jak chociażby atak panicznego lęku, epizod depresyjny, atak fobii, porzucenie, choroba własna lub kogoś z rodziny, śmierć bliskiej osoby. Z kolei psychoterapia daje możliwość leczenia konkretnych zaburzeń psychicznych, takich jak stany lękowe, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, nierównowaga emocjonalna i inne.

Pomocą fundacji mogą być objęte osoby niepełnosprawne, a przede wszystkim:

 • przebywające w izolacji, na kwarantannie, wykonujące pracę zdalną,
 • z grupy ryzyka w związku z występowaniem koronawirusa, czyli starsze, schorowane, po przebyciu nowotworu, z niewydolnością oddechową, itp.;
 • podatne na lęk ze względu na sytuację zagrożenia,
 • osoby o niskiej odporności na stres,
 • osoby skłonne do uzależnień,
 • osoby samotne oraz porzucone,
 • wszyscy, którzy boją się lub chcą, a nie mogą skorzystać z opieki tradycyjnej.

Projekt został dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapisy uczestników oraz szczegółowe informacje nt. projektu udzielane są pod numerem tel. 691 92 92 92.

Psychologiczna pomoc dla podopiecznych Fundacji

Fundacja „Rozwój – Lepsza Przyszłość” w 2021 rok weszła z nowym projektem zakładającym szeroko pojętą pomoc osobom z niepełnosprawnością, które doznały uszczerbku na zdrowiu psychicznym w wyniku pandemii koronawirusa. Jego celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez SARS-COV-2, w szczególności konsekwencjom zaniechania lub ograniczenia działań terapeutycznych u osób, które przed epidemią z powodzeniem z nich korzystały. Uczestnicy mogą skorzystać z:

 • konsultacji psychologicznych
 • wsparcia
 • interwencji kryzysowej
 • psychoterapii

Wsparcia udzielają współpracujący z fundacją psychologowie i psychoterapeuci: Aleksandra Mikła, Paulina Werecka i Łukasz Prysiński.

Pomoc kierowana jest do osób dotkniętych problemem natury psychicznej, którym łatwiej będzie poradzić sobie z daną dolegliwością. Dzięki wsparciu uczestnicy projektu mają zyskać poczucie, że nie zostali sami w trudnej sytuacji życiowej, łatwiej też poradzą sobie z narastającym stresem.

Interwencja kryzysowa pozwoli psychologowi zareagować w nagłych sytuacjach, jak chociażby atak panicznego lęku, epizod depresyjny, atak fobii, porzucenie, choroba własna lub kogoś z rodziny, śmierć bliskiej osoby. Z kolei psychoterapia daje możliwość leczenia konkretnych zaburzeń psychicznych, takich jak stany lękowe, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, nierównowaga emocjonalna i inne.

Pomocą fundacji mogą być objęte osoby niepełnosprawne, a przede wszystkim:

 • przebywające w izolacji, na kwarantannie, wykonujące pracę zdalną,
 • z grupy ryzyka w związku z występowaniem koronawirusa, czyli starsze, schorowane, po przebyciu nowotworu, z niewydolnością oddechową, itp.;
 • podatne na lęk ze względu na sytuację zagrożenia,
 • osoby o niskiej odporności na stres,
 • osoby skłonne do uzależnień,
 • osoby samotne oraz porzucone,
 • wszyscy, którzy boją się lub chcą, a nie mogą skorzystać z opieki tradycyjnej.


Projekt został dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapisy uczestników oraz szczegółowe informacje nt. projektu udzielane są pod numerem tel. 691 92 92 92.

Klub Pacjenta

Klinika Wolmed zaprasza do udziału w kolejnych Klubach Pacjenta w dniach 9 listopada i 7 grudnia 2019r

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla terapeutów

Fundacja Rozwój-Lepsza Przyszłość realizuje Projekt pn. „Szkolenie dla terapeutów uzależnień”, który składa się z cyklu szkoleń na temat zastosowania różnych szkół psychoterapii w terapii osób uzależnionych. 
Zajęcia będą miały formę warsztatowo-wykładową i będą trwały 210 godzin (siedem razy po 30 godzin zajęć, w tym 12 godzin wykładów i 18 godzin warsztatów). Realizowane będą w okresie od sierpnia do grudnia 2017 roku. Miejsce realizacji to Klinika Wolmed (Dubie 1A w powiecie bełchatowskim, woj. łódzkie). 
Każdy z terapeutów będzie zobowiązany do wzięcia udziału w całości szkolenia. Szkolenie jest adresowane do 16 certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień oraz osób w trakcie STU, ale po zakończonej części szkoleniowej zarówno KBPN, jak i PARPA. 
Warsztaty są bezpłatne, a liczba miejsc jest ograniczona. Czytaj dalej „Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla terapeutów”

Warsztaty dla bełchatowian

Fundacja Rozwój – Lepsza Przyszłość z siedzibą w Dubiu zorganizowała bezpłatne warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu, pod nazwą „Nowy start”. 
Odbyły się one w Poradni Leczenia Uzależnień przy ul. Opalowej 9 w Bełchatowie, w dniach 8-9 lipca 2017 r. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Miasta Bełchatowa. Celem warsztatów jest zatrzymanie choroby, jaką jest uzależnienie i przywrócenie osób uzależnionych do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie. Czytaj dalej „Warsztaty dla bełchatowian”