Ostatnie wolne miejsca na bezpłatne warsztaty w Klinice Wolmed

Jeszcze do końca czerwca trwa projekt Fundacji „Rozwój – Lepsza Przyszłość” pod nazwą „Razem”, polegający na organizacji grupowych warsztatów psychologiczno-terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych. Są one skierowane do tych z Państwa, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu w wyniku pandemii Covid-19.

Zostały ostatnie wolne miejsca!!!

Warsztaty dla 6-osobowych grup trwają 5 dni, odbywają się w siedzibie Kliniki Wolmed w Dubiu koło Bełchatowa. Zakwaterowanie uczestników następuje w poniedziałek rano, wyjazd w piątek po południu. Fundacja zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie. Wymagane jest aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Należy zabrać ze sobą przyjmowane leki – Fundacja nie dysponuje zapleczem farmakologicznym. Dojazd na miejsce na własny koszt.

Miejsce realizacji warsztatów: Klinika Wolmed, Dubie 1A, 97- 420 Szczerców.
Projekt „Razem” został dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zapisy oraz szczegółowe informacje 📞 691 92 92 92.

Bezpłatna pomoc Fundacji

Do końca czerwca 2023 r. Fundaca „Rozwój – Lepsza Przyszłość”, z siedzibą w Dubiu koło Bełchatowa, realizuje pomoc psychologiczną lub terapeutyczną dla osób, które doznają uszczerbku na zdrowiu psychicznym w wyniku pandemii koronawirusa. Jest ona skierowania do osób niepełnosprawnych oraz będących w ich otoczeniu. Na realizację projektów „Pandemia – nie dajmy się – kontynuacja” oraz „Pasja”. Fundacja otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Beneficjenci projektu mogą liczyć na bezpłatną pomoc z zakresie:

🍀 Terapii indywidualnej – osoby z niepełnosprawnością, które z różnych powodów nie chcą korzystać z mediów lub mają zaufanie wyłącznie do osobistych spotkań, mogą otrzymać wsparcie bezpośrednio w gabinecie terapeuty.

🍀 Terapii grupowej – osoby z niepełnosprawnością chorujące psychicznie, które z powodu pandemii musiały długi okres spędzić w izolacji, a bardzo potrzebują spotkania i wymiany doświadczeń oraz wsparcia w grupie.

🍀 Terapii lub wsparcia psychologicznego online za pomocą systemów teleinformacyjnych – osoby z niepełnosprawnością, które z różnych powodów preferują taką formę wsparcia i pomocy.

🍀 Interwencji kryzysowej w miejscu zamieszkania beneficjenta lub za pomocą systemów teleinformacyjnych – osoby z niepełnosprawnością, ich rodziny i otoczenie, które znalazły się w sytuacji kryzysowej z powodów życiowych (śmierć w rodzinie, utrata źródła dochodu, ciężka choroba, wypadek, uzależnienie i inne).

Pomoc świadczona jest stacjonarnie w gabinetach:

✅ w Piotrkowie Tryb., Al. 3 Maja 2
✅ w Radomsku, ul. Kraszewskiego 4
✅ w Bełchatowie, ul. Opalowa 9
✅ oraz poprzez systemy teleinformatyczne

➡️ Projekty Pasja” oraz “Pandemia – nie dajmy się! – kontynuacja” trwają do 30 czerwca 2023 roku.

📞 Zapisy uczestników i szczegółowe informacje pod numerem tel. 603 520 358.

Bezpłatne warsztaty w Klinice Wolmed

Fundacja „Rozwój – Lepsza Przyszłość” zaprasza do wzięcia udziału w grupowych warsztatach psychologiczno-terapeutycznych osoby niepełnosprawne, które doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku pandemii COVID-19. Projekt, pod nazwą „Razem”, został dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

5-dniowe warsztaty, dla 6-osobowych grup, odbywają się w siedzibie Kliniki Wolmed w Dubiu koło Bełchatowa. Zakwaterowanie uczestników następuje w poniedziałek rano, wyjazd jest w piątek po południu. Fundacja zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie. Wymagane jest aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Należy zabrać ze sobą przyjmowane leki – Fundacja nie dysponuje zapleczem farmakologicznym. Dojazd na miejsce na własny koszt. Miejsce realizacji warsztatów: Klinika Wolmed, Dubie 1A, 97- 420 Szczerców.

Zapisy oraz szczegółowe informacje 691 92 92 92.

Bezpłatne wsparcie Fundacji

Fundacji „Rozwój – Lepsza Przyszłość” z siedzibą w Dubiu koło Bełchatowa do końca 2022 roku realizuje pomoc psychologiczną lub terapeutyczną dla osób, które doznają uszczerbku na zdrowiu psychicznym w wyniku pandemii koronawirusa. Jest ona skierowania do osób niepełnosprawnych oraz będących w ich otoczeniu. Na realizację projektów „Pomoc psychiczna – kontynuacja” oraz „Pandemia – nie dajmy się!” Fundacja otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szczegóły pomocy na załączonym plakacie.

Bezpłatne wsparcie Fundacji

Fundacji „Rozwój – Lepsza Przyszłość” z siedzibą w Dubiu koło Bełchatowa do końca 2022 roku realizuje pomoc psychologiczną lub terapeutyczną dla osób, które doznają uszczerbku na zdrowiu psychicznym w wyniku pandemii koronawirusa. Jest ona skierowania do osób niepełnosprawnych oraz będących w ich otoczeniu. Na realizację projektów „Pomoc psychiczna – kontynuacja” oraz „Pandemia – nie dajmy się!” Fundacja otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Beneficjenci projektu mogą liczyć na bezpłatną pomoc z zakresie:

🍀 Terapii indywidualnej – osoby z niepełnosprawnością, które z różnych powodów nie chcą korzystać z mediów lub mają zaufanie wyłącznie do osobistych spotkań, mogą otrzymać wsparcie bezpośrednio w gabinecie terapeuty.

🍀 Terapii grupowej – osoby z niepełnosprawnością chorujące psychicznie, które z powodu pandemii musiały długi okres spędzić w izolacji, a bardzo potrzebują spotkania i wymiany doświadczeń oraz wsparcia w grupie.

🍀 Terapii lub wsparcia psychologicznego online za pomocą systemów teleinformacyjnych – osoby z niepełnosprawnością, które z różnych powodów preferują taką formę wsparcia i pomocy.

🍀 Interwencji kryzysowej w miejscu zamieszkania beneficjenta lub za pomocą systemów teleinformacyjnych – osoby z niepełnosprawnością, ich rodziny i otoczenie, które znalazły się w sytuacji kryzysowej z powodów życiowych (śmierć w rodzinie, utrata źródła dochodu, ciężka choroba, wypadek, uzależnienie i inne).

Pomoc świadczona jest stacjonarnie w gabinetach:

✅ w Piotrkowie Tryb., Al. 3 Maja 2
✅ w Radomsku, ul. Kraszewskiego 4
✅ w Bełchatowie, ul. Opalowa 9
✅ oraz poprzez systemy teleinformatyczne

➡️ Projekty “Pomoc psychiczna – kontynuacja” oraz “Pandemia – nie dajmy się!” trwają do końca 2022 roku.

📞 Zapisy uczestników i szczegółowe informacje pod numerem tel. 603 520 358.

Bezpłatne wsparcie dla podopiecznych Fundacji

Do osób niepełnosprawnych oraz będących w ich otoczeniu skierowana jest pomoc Fundacji „Rozwój – Lepsza Przyszłość”. Polega ona na objęciu pomocą psychologiczną lub terapeutyczną osób, które doznają  uszczerbku na zdrowiu psychicznym w wyniku pandemii koronawirusa.

W ramach projektów „Pomoc psychiczna – kontynuacja” oraz „Pandemia – nie dajmy się!” można liczyć na bezpłatną pomoc:

🍀 Terapia indywidualna – osoby z niepełnosprawnością, które z różnych powodów nie chcą korzystać z mediów lub mają zaufanie wyłącznie do osobistych spotkań, mogą otrzymać wsparcie bezpośrednio w gabinecie terapeuty.

🍀 Terapia grupowa – 5 osób razem z terapeutą; osoby z niepełnosprawnością chorujące psychicznie, które z powodu pandemii musiały długi okres spędzić w izolacji, a bardzo potrzebują spotkania i wymiany doświadczeń oraz wsparcia w grupie.

🍀 Terapia lub wsparcie psychologiczne online za pomocą systemów teleinformacyjnych – osoby z niepełnosprawnością, które z różnych powodów preferują taką formę wsparcia i pomocy.

🍀 Interwencja kryzysowa w miejscu zamieszkania beneficjenta lub za pomocą systemów teleinformacyjnych – osoby z niepełnosprawnością, ich rodziny i otoczenie, które znalazły się w sytuacji kryzysowej z powodów życiowych (śmierć w rodzinie, utrata źródła dochodu, ciężka choroba, wypadek, uzależnienie i inne).  

Fundacja „Rozwój – Lepsza Przyszłość”, na realizację ww. projektów, otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc świadczona jest stacjonarnie w gabinetach:

✅ w Piotrkowie Tryb., Al. 3 Maja 2
✅ w Radomsku, ul. Kraszewskiego 4
✅ w Bełchatowie, ul. Opalowa 9
✅ oraz poprzez systemy teleinformatyczne

➡️ Projekty “Pomoc psychiczna – kontynuacja” oraz “Pandemia – nie dajmy się!” trwają do końca 2022 roku.

📞 Zapisy uczestników i szczegółowe informacje pod numerem tel. 603 520 358.

BEZPŁATNA pomoc od Fundacji „Rozwój – Lepsza Przyszłość”

Fundacja „Rozwój – Lepsza Przyszłość”, funkcjonująca przy Klinice Wolmed, otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań zleconych, polegających na objęciu pomocą psychologiczną lub terapeutyczną osób, które doznają uszczerbku na zdrowiu psychicznym w wyniku pandemii koronawirusa.

Pomoc świadczona jest stacjonarnie w gabinetach:

Czytaj dalej „BEZPŁATNA pomoc od Fundacji „Rozwój – Lepsza Przyszłość””

Bezpłatna pomoc dla podopiecznych Fundacji

Są jeszcze wolne miejsca dla osób, które chcialby skorzystać z BEZPŁATNEJ pomocy psychologicznej, oferowanej przez Fundację  „Rozwój – Lepsza Przyszłość”. Celem projektu jest szeroko pojęta pomoc osobom z niepełnosprawnością, które doznały uszczerbku na zdrowiu psychicznym w wyniku pandemii koronawirusa. Uczestnicy mogą skorzystać z bezpłatnych:

 • konsultacji psychologicznych
 • wsparcia
 • interwencji kryzysowej
 • psychoterapii

Wsparcia udzielają współpracujący z fundacją psychologowie i psychoterapeuci: Aleksandra Mikła, Paulina Werecka Łukasz Prysiński.

Pomoc kierowana jest do osób dotkniętych problemem natury psychicznej, którym łatwiej będzie poradzić sobie z daną dolegliwością. Dzięki wsparciu uczestnicy projektu mają zyskać poczucie, że nie zostali sami w trudnej sytuacji życiowej, łatwiej też poradzą sobie z narastającym stresem.

Interwencja kryzysowa pozwoli psychologowi zareagować w nagłych sytuacjach, jak chociażby atak panicznego lęku, epizod depresyjny, atak fobii, porzucenie, choroba własna lub kogoś z rodziny, śmierć bliskiej osoby. Z kolei psychoterapia daje możliwość leczenia konkretnych zaburzeń psychicznych, takich jak stany lękowe, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, nierównowaga emocjonalna i inne.

Pomocą fundacji mogą być objęte osoby niepełnosprawne, a przede wszystkim:

 • przebywające w izolacji, na kwarantannie, wykonujące pracę zdalną,
 • z grupy ryzyka w związku z występowaniem koronawirusa, czyli starsze, schorowane, po przebyciu nowotworu, z niewydolnością oddechową, itp.;
 • podatne na lęk ze względu na sytuację zagrożenia,
 • osoby o niskiej odporności na stres,
 • osoby skłonne do uzależnień,
 • osoby samotne oraz porzucone,
 • wszyscy, którzy boją się lub chcą, a nie mogą skorzystać z opieki tradycyjnej.

Projekt został dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapisy uczestników oraz szczegółowe informacje nt. projektu udzielane są pod numerem tel. 691 92 92 92.

Psychologiczna pomoc dla podopiecznych Fundacji

Fundacja „Rozwój – Lepsza Przyszłość” w 2021 rok weszła z nowym projektem zakładającym szeroko pojętą pomoc osobom z niepełnosprawnością, które doznały uszczerbku na zdrowiu psychicznym w wyniku pandemii koronawirusa. Jego celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez SARS-COV-2, w szczególności konsekwencjom zaniechania lub ograniczenia działań terapeutycznych u osób, które przed epidemią z powodzeniem z nich korzystały. Uczestnicy mogą skorzystać z:

 • konsultacji psychologicznych
 • wsparcia
 • interwencji kryzysowej
 • psychoterapii

Wsparcia udzielają współpracujący z fundacją psychologowie i psychoterapeuci: Aleksandra Mikła, Paulina Werecka i Łukasz Prysiński.

Pomoc kierowana jest do osób dotkniętych problemem natury psychicznej, którym łatwiej będzie poradzić sobie z daną dolegliwością. Dzięki wsparciu uczestnicy projektu mają zyskać poczucie, że nie zostali sami w trudnej sytuacji życiowej, łatwiej też poradzą sobie z narastającym stresem.

Interwencja kryzysowa pozwoli psychologowi zareagować w nagłych sytuacjach, jak chociażby atak panicznego lęku, epizod depresyjny, atak fobii, porzucenie, choroba własna lub kogoś z rodziny, śmierć bliskiej osoby. Z kolei psychoterapia daje możliwość leczenia konkretnych zaburzeń psychicznych, takich jak stany lękowe, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, nierównowaga emocjonalna i inne.

Pomocą fundacji mogą być objęte osoby niepełnosprawne, a przede wszystkim:

 • przebywające w izolacji, na kwarantannie, wykonujące pracę zdalną,
 • z grupy ryzyka w związku z występowaniem koronawirusa, czyli starsze, schorowane, po przebyciu nowotworu, z niewydolnością oddechową, itp.;
 • podatne na lęk ze względu na sytuację zagrożenia,
 • osoby o niskiej odporności na stres,
 • osoby skłonne do uzależnień,
 • osoby samotne oraz porzucone,
 • wszyscy, którzy boją się lub chcą, a nie mogą skorzystać z opieki tradycyjnej.


Projekt został dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapisy uczestników oraz szczegółowe informacje nt. projektu udzielane są pod numerem tel. 691 92 92 92.

Klub Pacjenta

Klinika Wolmed zaprasza do udziału w kolejnych Klubach Pacjenta w dniach 9 listopada i 7 grudnia 2019r