FUNDACJA ROZWÓJ – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja Rozwój – Lepsza Przyszłość powstała w 2004 roku przy Klinice Wolmed w Dubiu k. Bełchatowa. Jej fundatorem jest Joanna Wysogląd-Wolniak. Pierwszym  prezesem Fundacji był Sławomir Wolniak, ordynator kliniki Wolmed, teraz jest nim Liliana Pietrzak.
Ideą, inspirującą małżeństwo lekarzy psychiatrów, było przede wszystkim otoczenie opieką chorych, którzy po okresie hospitalizacji, konsultacjach specjalistycznych czy kuracji odwykowej, pozostają ze swoimi problemami bez dalszej pomocy. Nie są w stanie podjąć samodzielnej walki o powrót do aktywnego życia, utrzymać poziomu osiągniętej równowagi zdrowotnej i abstynencji. Potrzebują wsparcia psychicznego, medycznego, a często również finansowego czy organizacyjnego
Czytaj dalej „FUNDACJA ROZWÓJ – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

BEZPŁATNA pomoc od Fundacji „Rozwój – Lepsza Przyszłość”

Fundacja „Rozwój – Lepsza Przyszłość”, funkcjonująca przy Klinice Wolmed, otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań zleconych, polegających na objęciu pomocą psychologiczną lub terapeutyczną osób, które doznają uszczerbku na zdrowiu psychicznym w wyniku pandemii koronawirusa.

Pomoc świadczona jest stacjonarnie w gabinetach:

Czytaj dalej „BEZPŁATNA pomoc od Fundacji „Rozwój – Lepsza Przyszłość””

Bezpłatna pomoc dla podopiecznych Fundacji

Są jeszcze wolne miejsca dla osób, które chcialby skorzystać z BEZPŁATNEJ pomocy psychologicznej, oferowanej przez Fundację  „Rozwój – Lepsza Przyszłość”. Celem projektu jest szeroko pojęta pomoc osobom z niepełnosprawnością, które doznały uszczerbku na zdrowiu psychicznym w wyniku pandemii koronawirusa. Uczestnicy mogą skorzystać z bezpłatnych:

 • konsultacji psychologicznych
 • wsparcia
 • interwencji kryzysowej
 • psychoterapii

Wsparcia udzielają współpracujący z fundacją psychologowie i psychoterapeuci: Aleksandra Mikła, Paulina Werecka Łukasz Prysiński.

Pomoc kierowana jest do osób dotkniętych problemem natury psychicznej, którym łatwiej będzie poradzić sobie z daną dolegliwością. Dzięki wsparciu uczestnicy projektu mają zyskać poczucie, że nie zostali sami w trudnej sytuacji życiowej, łatwiej też poradzą sobie z narastającym stresem.

Interwencja kryzysowa pozwoli psychologowi zareagować w nagłych sytuacjach, jak chociażby atak panicznego lęku, epizod depresyjny, atak fobii, porzucenie, choroba własna lub kogoś z rodziny, śmierć bliskiej osoby. Z kolei psychoterapia daje możliwość leczenia konkretnych zaburzeń psychicznych, takich jak stany lękowe, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, nierównowaga emocjonalna i inne.

Pomocą fundacji mogą być objęte osoby niepełnosprawne, a przede wszystkim:

 • przebywające w izolacji, na kwarantannie, wykonujące pracę zdalną,
 • z grupy ryzyka w związku z występowaniem koronawirusa, czyli starsze, schorowane, po przebyciu nowotworu, z niewydolnością oddechową, itp.;
 • podatne na lęk ze względu na sytuację zagrożenia,
 • osoby o niskiej odporności na stres,
 • osoby skłonne do uzależnień,
 • osoby samotne oraz porzucone,
 • wszyscy, którzy boją się lub chcą, a nie mogą skorzystać z opieki tradycyjnej.

Projekt został dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapisy uczestników oraz szczegółowe informacje nt. projektu udzielane są pod numerem tel. 691 92 92 92.

Psychologiczna pomoc dla podopiecznych Fundacji

Fundacja „Rozwój – Lepsza Przyszłość” w 2021 rok weszła z nowym projektem zakładającym szeroko pojętą pomoc osobom z niepełnosprawnością, które doznały uszczerbku na zdrowiu psychicznym w wyniku pandemii koronawirusa. Jego celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez SARS-COV-2, w szczególności konsekwencjom zaniechania lub ograniczenia działań terapeutycznych u osób, które przed epidemią z powodzeniem z nich korzystały. Uczestnicy mogą skorzystać z:

 • konsultacji psychologicznych
 • wsparcia
 • interwencji kryzysowej
 • psychoterapii

Wsparcia udzielają współpracujący z fundacją psychologowie i psychoterapeuci: Aleksandra Mikła, Paulina Werecka i Łukasz Prysiński.

Pomoc kierowana jest do osób dotkniętych problemem natury psychicznej, którym łatwiej będzie poradzić sobie z daną dolegliwością. Dzięki wsparciu uczestnicy projektu mają zyskać poczucie, że nie zostali sami w trudnej sytuacji życiowej, łatwiej też poradzą sobie z narastającym stresem.

Interwencja kryzysowa pozwoli psychologowi zareagować w nagłych sytuacjach, jak chociażby atak panicznego lęku, epizod depresyjny, atak fobii, porzucenie, choroba własna lub kogoś z rodziny, śmierć bliskiej osoby. Z kolei psychoterapia daje możliwość leczenia konkretnych zaburzeń psychicznych, takich jak stany lękowe, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, nierównowaga emocjonalna i inne.

Pomocą fundacji mogą być objęte osoby niepełnosprawne, a przede wszystkim:

 • przebywające w izolacji, na kwarantannie, wykonujące pracę zdalną,
 • z grupy ryzyka w związku z występowaniem koronawirusa, czyli starsze, schorowane, po przebyciu nowotworu, z niewydolnością oddechową, itp.;
 • podatne na lęk ze względu na sytuację zagrożenia,
 • osoby o niskiej odporności na stres,
 • osoby skłonne do uzależnień,
 • osoby samotne oraz porzucone,
 • wszyscy, którzy boją się lub chcą, a nie mogą skorzystać z opieki tradycyjnej.


Projekt został dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapisy uczestników oraz szczegółowe informacje nt. projektu udzielane są pod numerem tel. 691 92 92 92.

Klub Pacjenta

Klinika Wolmed zaprasza do udziału w kolejnych Klubach Pacjenta w dniach 9 listopada i 7 grudnia 2019r

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla terapeutów

Fundacja Rozwój-Lepsza Przyszłość realizuje Projekt pn. „Szkolenie dla terapeutów uzależnień”, który składa się z cyklu szkoleń na temat zastosowania różnych szkół psychoterapii w terapii osób uzależnionych. 
Zajęcia będą miały formę warsztatowo-wykładową i będą trwały 210 godzin (siedem razy po 30 godzin zajęć, w tym 12 godzin wykładów i 18 godzin warsztatów). Realizowane będą w okresie od sierpnia do grudnia 2017 roku. Miejsce realizacji to Klinika Wolmed (Dubie 1A w powiecie bełchatowskim, woj. łódzkie). 
Każdy z terapeutów będzie zobowiązany do wzięcia udziału w całości szkolenia. Szkolenie jest adresowane do 16 certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień oraz osób w trakcie STU, ale po zakończonej części szkoleniowej zarówno KBPN, jak i PARPA. 
Warsztaty są bezpłatne, a liczba miejsc jest ograniczona. Czytaj dalej „Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla terapeutów”

Warsztaty dla bełchatowian

Fundacja Rozwój – Lepsza Przyszłość z siedzibą w Dubiu zorganizowała bezpłatne warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu, pod nazwą „Nowy start”. 
Odbyły się one w Poradni Leczenia Uzależnień przy ul. Opalowej 9 w Bełchatowie, w dniach 8-9 lipca 2017 r. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Miasta Bełchatowa. Celem warsztatów jest zatrzymanie choroby, jaką jest uzależnienie i przywrócenie osób uzależnionych do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie. Czytaj dalej „Warsztaty dla bełchatowian”

Utrzymać abstynencję

Warsztaty terapeutyczne pn. „Trzeźwe życie jest super” dla osób uzależnionych od alkoholu, których celem jest pomoc w dalszym utrzymywaniu abstynencji, organizuje Fundacja „Rozwój – Lepsza Przyszłość”. Dzięki nim osoba uzależniona będzie pracować nad rozwojem umiejętności psychospołecznych, pozwalających na skuteczne odnalezienie swojej wartości. Jako że jest to program warsztatowy, zawiera elementy przekazywania wiedzy, autodiagnozy, umożliwia nauczenie się budowania nowych, zdrowych zachowań i utrwalania ich podczas ćwiczeń. Czytaj dalej „Utrzymać abstynencję”