Fundacja aktywizuje bezrobotnych

Fundacja „Rozwój – Lepsza Przyszłość” w Dubiu realizuje projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie w ramach Programu Aktywizacja i Integracja pn. „Jednak potrafię”. To cykl spotkań w ramach grupowego poradnictwa specjalistycznego i zajęć warsztatowych. W zajęciach uczestniczą osoby bezrobotne, podopieczni ośrodków pomocy społecznej, mieszkańcy gmin Zelów, Drużbice i Bełchatów. Czytaj dalej „Fundacja aktywizuje bezrobotnych”

Zaproszenie na Warsztaty Terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu – mieszkańców Bełchatowa

Fundacja „Rozwój – Lepsza Przyszłość” z siedzibą w Dubiu zaprasza osoby uzależnione od alkoholu, mieszkające na terenie Bełchatowa, na bezpłatne warsztaty terapeutyczne, które odbędą się w Poradni Leczenia Uzależnień przy ul. Opalowej 9 w Bełchatowie. Czytaj dalej „Zaproszenie na Warsztaty Terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu – mieszkańców Bełchatowa”

Projekt pod nazwą „Warsztaty dla osób chorujących psychicznie PRZYSTAŃ” współfinansowany przez PFRON

                                                                                      Dubie, 03 marca 2015 r.

Zapytanie ofertowe

 
Przedmiot:
„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób  niepełnosprawnych”

Zamawiający:
Fundacja Rozwój-Lepsza Przyszłość
Dubie 1
97-420 Szcze rców
tel. 44 635 63 03
email: lilianamikla@gmail.com

Czytaj dalej „Projekt pod nazwą „Warsztaty dla osób chorujących psychicznie PRZYSTAŃ” współfinansowany przez PFRON”

Wsparcie dla pacjentów

Klinika Wolmed realizuje projekt pod nazwą „Idź z nami w dobrym kierunku”, który polega na :

bezpłatnych sesjach wsparcia terapeutycznego, grupowych warsztatach wsparcia skierowanych do osób uzależnionych od hazardu bądź zakupów oraz bezpłatnych sesjach poradnictwa rodzinnego, grupowych warsztatach rozwoju osobistego skierowanych do rodzin osób uzależnionych od hazardu bądź zakupów. W ramach projektu pacjenci i ich rodzina mają zapewnione bezpłatne porady radcy prawnego i ekonomisty.

Projekt trwa od marca do grudnia 2014 r. i jest realizowany w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień przy ul. Opalowej 9 w Bełchatowie.

Projekt jest realizowany w ramach programu Ministra Zdrowia poprzez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

„ŚCIEŻKA REKREACYJNO- SPORTOWA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SZCZERCÓW”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

oraz

Fundacja-Rozwój Lepsza Przyszłość

zrealizowały projekt mający na celu :

Promocja lokalnych walorów, propagowanie turystyki i rekreacji na terenie gminy poprzez utworzenie ścieżki rekreacyjno-sportowej

pod nazwą: „ŚCIEŻKA REKREACYJNO- SPORTOWA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SZCZERCÓW”

współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej

w ramach programu, osi 4 „Leader”, działania 413 „ Wdrażanie  lokalnych strategii rozwoju”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Bezpłatne warsztaty rehabilitacyjne

Osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem inwalidztwa z województw łódzkiego, śląskiego i wielkopolskiego, mogą skorzystać z tygodniowych warsztatów terapeutycznych „Przystań”, organizowanych przez Państwowy Funduszu Rechabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Celem warsztatów jest rehabilitacja psychofizyczna chorych, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Uczestnicy, pod opieką lekarzy psychiatrów, psychoterapeutów i personelu medycznego Kliniki będą uczyli się sztuki motywacji, asertywności, budowania relacji, wzmacniania poczucia własnej wartości i relaksu. W ramach warsztatów zapewnione są także noclegi i wyżywienie w Klinice Wolmed.

Więcej informacji o warsztatach pod nr. tel. 603-520-358

Warsztaty odbywają się cyklicznie od poniedziałku godz. 9:00 do soboty godz. 14:00

W warsztatach dla osób chorujących psychicznie „PRZYSTAŃ”, odbywających się w siedzibie Kliniki WOLMED, do tej pory uczestniczyło 865 osób. Projekt będzie realizowany do końca marca 2015 roku.

Więcej informacji pod numerem telefonu:

(44) 635-63-03, tel. kom. 603 52 03 58

e-mail: sekretariat@wolmed.pl