Warsztaty dla bełchatowian

Fundacja Rozwój – Lepsza Przyszłość z siedzibą w Dubiu zorganizowała bezpłatne warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu, pod nazwą „Nowy start”. 
Odbyły się one w Poradni Leczenia Uzależnień przy ul. Opalowej 9 w Bełchatowie, w dniach 8-9 lipca 2017 r. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Miasta Bełchatowa. Celem warsztatów jest zatrzymanie choroby, jaką jest uzależnienie i przywrócenie osób uzależnionych do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Warsztaty poprowadził Patryk Dworzyńsaki, a objęły one 4 grupy tematyczne:
I Praca nad poczuciem wartości
II Praca nad radzeniem sobie ze złością
III Praca nad poprawą komunikacji w rodzinie
IV Praca nad radzeniem sobie ze stresem

Warsztaty dla współuzależnionych bełchatowian

Do osób współuzależnionych, mieszkańców Bełchatowa, skierowane są bezpłatne warsztaty terapeutyczne organizowane przez Fundację „Rozwój – Lepsza Przyszłość” z siedzibą w Dubiu, pod nazwą „Nowa szansa”.
Jednodniowe warsztaty odbędą się 22 lipca w Poradni Leczenia Uzależnień przy ul. Opalowej 9 w Bełchatowie. Zapisy u realizatora – Agaty Dzwonek – pod numerem tel. 502-730-508. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Miasta Bełchatowa.