Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla terapeutów

Fundacja Rozwój-Lepsza Przyszłość realizuje Projekt pn. „Szkolenie dla terapeutów uzależnień”, który składa się z cyklu szkoleń na temat zastosowania różnych szkół psychoterapii w terapii osób uzależnionych. 
Zajęcia będą miały formę warsztatowo-wykładową i będą trwały 210 godzin (siedem razy po 30 godzin zajęć, w tym 12 godzin wykładów i 18 godzin warsztatów). Realizowane będą w okresie od sierpnia do grudnia 2017 roku. Miejsce realizacji to Klinika Wolmed (Dubie 1A w powiecie bełchatowskim, woj. łódzkie). 
Każdy z terapeutów będzie zobowiązany do wzięcia udziału w całości szkolenia. Szkolenie jest adresowane do 16 certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień oraz osób w trakcie STU, ale po zakończonej części szkoleniowej zarówno KBPN, jak i PARPA. 
Warsztaty są bezpłatne, a liczba miejsc jest ograniczona.

Terminy i tematyka szkolenia:
1. Terapia ericksonowska i strategiczno–strukturalna – zastosowanie w terapii osób uzależnionych –
prowadząca Magdalena Smaś-Myszczyszyn – 4, 5, 6.08.2017r.
– czym jest terapia ericksonowska
– czym jest terapia strategiczno-strukturalne wg założeń Stiva de’Shezera i jej związek z terapią ericksonowską 
– jakie są podstawowe założenia
– podstawowe zasady terapii ericksonowskiej i strategiczno-strukturalnej
– jak wygląda sesja w terapii ericksonowskiej i strategiczno-strukturalnej
– relacja terapeutyczna w terapii ericksonowskiej
– planowanie terapii i strukturyzacja sesji 
– metafora, hipnoza a trans, terapia krótko i średnioterminowa
– technik terapii ericksonowskiej wykorzystywane w terapii uzależnień

2. Terapia behawioralno-poznawcza – zastosowanie w terapii osób uzależnionych –
prowadząca Halina Ginowicz – 1, 2, 3.09.2017r.
– czym jest terapia behawioralno-poznawcza 
– jakie są podstawowe założenia
– podstawowe zasady terapii behawioralno-poznawczej
– jak wygląda sesja w terapii behawioralno-poznawczej
– relacja terapeutyczna w terapii behawioralno-poznawczej
– planowanie terapii i strukturyzacja sesji
– konceptualizacja poznawcza (model poznawczy, przeganiana, zachowania a myśli automatyczne)
– techniki terapii behawioralno-poznawczej wykorzystywane w terapii uzależnień

3. Terapia Gestalt – zastosowanie w terapii osób uzależnionych –
prowadząca Kira Słupczyńska – 29, 30.09 – 01.10.2017r.
– czym jest terapia gestalt 
– jakie są podstawowe założenia
– podstawowe zasady terapii gestalt
– jak wygląda sesja w terapii gestalt
– relacja terapeutyczna w terapii gestalt
– planowanie terapii i strukturyzacja sesji
– technik terapii getstalt wykorzystywane w terapii uzależnień 
– tu i teraz, figura i tło, domykanie całości, praca z ciałem

4. Terapia systemowa – zastosowanie w terapii osób uzależnionych –
prowadząca Jolanta Ryniak – 3, 4, 5.11.2017r.
– czym jest terapia systemowa 
– jakie są podstawowe założenia
– podstawowe zasady terapii systemowej
– jak wygląda sesja w terapii systemowej
– relacja terapeutyczna w terapii systemowej
– planowanie terapii i strukturyzacja sesji
– osoba a kontekst rodzinny, genogram
– technik terapii systemowej wykorzystywane w terapii uzależnień

5. Terapia humanistyczna – zastosowanie w terapii osób uzależnionych –
prowadzący – Leszek Sagadyn – 24, 25, 26.11.2017r.
– czym jest terapia humanistyczna 
– jakie są podstawowe założenia
– podstawowe zasady terapii humanistycznej
– jak wygląda sesja w terapii humanistycznej
– relacja terapeutyczna w terapii humanistycznej
– planowanie terapii i strukturyzacja sesji
– człowiek jako podmiot autonomiczny, samorealizacja
– technik terapii humanistycznej wykorzystywane w terapii uzależnień

6. Terapia behawioralno-poznawcza – terapia osób uzależnionych od hazardu wg. R. Ladoucera, z wykorzystaniem metod poznawczo – behawioralnych i dialogu motywującego –
prowadząca Izabela Dmitrowicz – 1, 2, 3.12.2017r.
– czym jest hazard: przekonania, schematy działania,
– diagnozowanie patologicznego hazardu: kryteria diagnozy, kwestionariusze, metoda pracy;
– program terapii osoby uzależnionej od hazardu praca indywidualna i grupowa 
– elementy dialogu motywacyjnego w terapii osób uzależnionych od hazardu
– pomoc rodzinom i osobom bliskim
– wzbudzanie i podtrzymywanie motywacji pacjentów do terapii
– techniki pracy w dialogu motywującym
– profilaktyka uzależnień behawioralnych

7. Terapia psychodymaniczna – zastosowanie w terapii osób uzależnionych –
prowadzący Józef Leśniak – 15, 16, 17.12.2017r.
– czym jest terapia psychodynamiczna 
– jakie są podstawowe założenia
– podstawowe zasady terapii psychodynamicznej
– jak wygląda sesja w terapii psychodynamicznej
– relacja terapeutyczna w terapii psychodynamicznej
– planowanie terapii i strukturyzacja sesji
– wgląd, interpretacja, przeniesienie, przeciwprzeniesienie
– techniki terapii psychodynamicznej wykorzystywane w terapii uzależnień

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy oraz szczegółowe informacje:
Liliana Mikła – tel. 603 520 358

Projekt „Szkolenie dla terapeutów uzależnień” dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ministerstwa Zdrowia i realizowane przy współpracy z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.