Projekt pod nazwą „Warsztaty dla osób chorujących psychicznie PRZYSTAŃ” współfinansowany przez PFRON

                                                                                      Dubie, 03 marca 2015 r.

Zapytanie ofertowe

 
Przedmiot:
„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób  niepełnosprawnych”

Zamawiający:
Fundacja Rozwój-Lepsza Przyszłość
Dubie 1
97-420 Szcze rców
tel. 44 635 63 03
email: lilianamikla@gmail.com

Czytaj dalej „Projekt pod nazwą „Warsztaty dla osób chorujących psychicznie PRZYSTAŃ” współfinansowany przez PFRON”